myKerk.com

myKerk
Welkom
Baie welkom myKerk.com is die aanlyn kerk van Collage gemeente in Pretoria. Wanneer jy registreer het dit verskeie voordele waarvan die belangrikste is dat jy deel vorm van ʼn gemeente waar jy weekliks kan aanbid, jou in al jou lewensfases bedien, ʼn geestelike tuiste vir jou hele gesin word en jou in staat stel om geestelik te groei.

Hoe raak jy aanlyn betrokke?
Jy kan aanlyn betrokke raak by mykerk.com deur eerstens aan te sluit deur te registreer. Wanneer jy aangesluit het stel dit jou in staat om geestelike bediening op verskeie vlakke te ontvang, met ons kontak te maak, berading te ontvang, ensovoorts. Daar is geen aansluitingsfooie nie, maar dit staan jou vry om die gemeente te ondersteun deur jou vrywillige bydrae wat ons in staat stel om jou effektief te bedien.

Ons wil jou in staat stel om geestelik te groei en jy ontvang meer as om net by weeklikse aanbiddingsdienste in te skakel. Jy kan ook toegang verkry tot kleingroepe en kleingroepmateriaal, woordskool reekse asook kinderkerk lesse en materiaal.